Satış Sözleşmesi

MADDE 1 -  SATICI BİLGİLERİ

1.1.  SATICI
Ünvanı : Little Honey Bunnies Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi : Şehremini Mh. Hacı Zihni Efendi Sk. No:23-B Fatih/İSTANBUL
Telefon : +905424509310
Fax : ******

1.2. ALICI
Müşteri olarak www.littlehoneybunnies.com alışveriş sitesine üye olan kişi.

 

Üye olurken kullanılan isim-soy isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 - SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
2.1. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.littlehonneybunnies.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.3. Malın, ürünün, hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

2.4. ÜRÜN SEVKİYAT MASRAFI OLAN KARGO ÜCRETİ ALICI TARAFINDAN ÖDENECEKTİR VE İADE EDİLEMEZ.


MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER
3.1. ALICI, www.littlehoneybunnies.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


3.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


3.3. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


3.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 


3.5. SATICI, sözleşmeden doğan yerine getirme yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


3.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.


3.7. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


3.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


3.9. SATICI, elinde olmayan sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI
4.1. ALICI; işbu sözleşme uyarınca ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar (kargo ücreti vb.)  ALICI’ ya aittir.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde ürünün toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi ve yurtdışı siparişleri fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI tarafından karşılanmayan kargo bedeli için Little Honey Bunnies, iade edilecek bedel üzerinden kargo ücretini mahsup eder.


  1. h) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde cayma hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış, etiketi koparılmamış, yıkanmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin iadesi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

5.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin iadesi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

5.3. Ayrıca miniklerimizin hijyeni ve sağlığı açısından aksesuar, çorap, mayo, iç çamaşırı vb. ürünlerde de İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (ALICI’nın bu hususta hassasiyet göstermesi zorunludur.)

 

MADDE 6 – DEĞİŞİM HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç (3) gün içinde değişim yapma hakkına sahiptir.

 

6.2. Değişim hakkı sebebiyle değiştirilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

 

MADDE 7 – DEĞİŞİM MEVCUT DEĞİLDİR.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1  SATICI
Ünvanı : Little Honey Bunnies Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi : Şehremini Mh. Hacı Zihni Efendi Sk. No:23-B Fatih/İSTANBUL

Telefon : +905424509310
Fax : ****
E-posta adresi :info@littlehoneybunnies.com

1.2  ALICI
Müşteri olarak www.littlehoneybunnies.com alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olunurken kullanılan isim-soy isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.littlehonneybunnies.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.littlehonneybunnies.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Malın, ürünün, hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

3.4. ÜRÜN SEVKİYAT MASRAFI OLAN KARGO ÜCRETİ ALICI TARAFINDAN ÖDENECEKTİR VE İADE EDİLEMEZ

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, www.littlehoneybunnies.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan yerine getirme yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’nın banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI elinde olmayan sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11. SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

4.12. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Belirtilen on dört (14) günlük süre satın alınan ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim gününden itibaren işlemeye başlar.

5.2. Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için on dört (14) günlük süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,


  1. c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde yalnızca ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

    ***Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi ve yurtdışı siparişleri fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

    4. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “İADE FATURASIDIR” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

5.5. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi ve yurtdışı siparişleri fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI tarafından karşılanmayan kargo bedeli için Little Honey Bunnies, iade edilecek bedel üzerinden kargo ücretini mahsup eder.


MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde cayma hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış, etiketi koparılmamış, yıkanmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin iadesi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

6.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin iadesi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

6.3. Ayrıca miniklerimizin hijyeni ve sağlığı açısından aksesuar, çorap, mayo, iç çamaşırı vb. ürünlerde de İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (ALICI’nın bu hususta hassasiyet göstermesi zorunludur.)

 

6.4. ALICI’nın satın aldığı ürün/ürünlerin iadesini gerçekleştirebilmesi için sözleşmede belirtilen on dört (14) günlük süreyi geçirmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürün/ürünlerin iadesi GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR.

 

MADDE 7 – DEĞİŞİM HAKKI

7.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç (3) gün içinde değişim yapma hakkına sahiptir. Belirtilen üç (3) günlük süre satın alınan ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim gününden itibaren işlemeye başlar.

 

7.2. Değişim hakkı sebebiyle değiştirilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

 

MADDE 8 – DEĞİŞİM HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. ALICI’nın satın almış olduğu üzerinde değişim hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış, etiketi koparılmamış, yıkanmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin değişimi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

8.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünlerin değişimi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLEMEMEKTEDİR.

 

8.3. Ayrıca miniklerimizin hijyeni ve sağlığı açısından aksesuar, çorap, mayo, iç çamaşırı vb. ürünlerin de DEĞİŞİMİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

8.4. ALICI’nın satın aldığı ürün/ürünlerin değişimini gerçekleştirebilmesi için sözleşmede belirtilen üç (3) günlük süreyi geçirmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürün/ürünlerin iadesi GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR.

MADDE 9 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar SATICI’nın mal veya hizmeti verdiği yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


SİPARİŞİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA ALICI İŞ BU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.


LÜTFEN DİKKAT !

 

Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz en kısa zamanda gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden SATICI – LİTTLE HONEY BUNNİES sorumlu değildir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.